Report Presentation Webcast ESEF (download XBRL)
May 14, 2024 Delårsrapport januari – mars 2024
March 22, 2024 Årsredovisning 2023
February 20, 2024 Bokslutskommuniké 2023
November 17, 2023 Delårsrapport januari – september 2023
August 25, 2023 Delårsrapport januari – juni 2023
May 12, 2023 Delårsrapport januari – mars 2023
March 31, 2023 Årsredovisning 2022
February 17, 2023 Bokslutskommuniké 2022
November 11, 2022 Delårsrapport januari – september 2022
August 24, 2022 Delårsrapport januari-juni 2022
May 11, 2022 Årsredovisning 2021
May 10, 2022 Delårsrapport januari-mars 2022
16 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021
11 november, 2021 Delårsrapport januari-september 2021
27 juli, 2021 Delårsrapport januari-juni 2021
26 maj, 2021 Delårsrapport januari-mars 2021