Tidpunkt Händelse Förändring i antal aktier Totalt antal aktier Förändring i aktiekapital (kr) Aktiekapital (kr) Kvotvärde (kr)
03.04.2014 Nybildning 70 000 70 000 100 000,00 100 000,00 1,43
07.05.2014 Nyemission 30 000 100 000 42 857,14 142 857,14 1,43
12.06.2014 Nyemission 4 970 104 970 7 100,00 149 957,14 1,43
06.10.2014 Nyemission 762 105 732 1 089,00 151 046,14 1,43
20.05.2015 Nyemission 634 106 366 905,71 151 951,85 1,43
09.12.2016 Nyemission 596 106 962 851,43 152 803,28 1,43
29.06.2016 Nyemission 1 025 107 987 1 464,28 154 267,57 1,43
29.06.2016 Nyemission 2 195 110 182 3 135,72 157 403,30 1,43
11.10.2016 Nyemission 88 110 270 125,71 157 529,01 1,43
16.06.2017 Nyemission 304 110 574 434,28 157 963,30 1,43
20.10.2017 Nyemission 612 111 186 874,28 158 837,59 1,43
31.01.2018 Nyemission1) 350 111 536 500,00 159 337,59 1,43
29.03.2018 Nyemission2) 84 111 620 120,00 159 457,59 1,43
14.05.2018 Nyemission3) 324 111 944 462,85 159 920,45 1,43
25.05.2018 Nyemission4) 83 112 027 118,57 160 039,02 1,43
01.02.2019 Nyemission5) 56 112 083 80,00 160 119,02 1,43
08.11.2019 Nyemission6) 77 112 160 110,00 160 229,02 1,43
30.07.2020 Nyemission7) 119 112 279 170,00 160 399,02 1,43
20.01.2021 Aktiesplit 300:1 33 571 421 33 683 700 160 399,02 0,0047
20.01.2021 Fondemission 33 683 700 513 274,98 673 674,00 0,02
25.03.2021 Utnyttjande av teckningsoptioner serie 2020/20258) 534 600 34 218 300 10 692,00 684 366,00 0,02
26.03.2021 Nyemission i samband med Erbjudandet 9) 5 468 750 39 687 050 109 375,00 793 741,00 0,02
06.07.2022 Nyemission10) 39 687 050 79 374 100 793 741,00 1 587 482,00 0,02
1) Teckningskursen uppgick till 5458,20 kr per aktie.
2) Teckningskursen uppgick till  5886,00 kr per aktie.
3) Teckningskursen uppgick till  5886,10 kr per aktie.
4) Teckningskursen uppgick till  6044,20 kr per aktie.
5) Teckningskursen uppgick till  7223,60 kr per aktie.
6) Teckningskursen uppgick till  6593,80 kr per aktie.
7) Teckningskursen uppgick till  6323,00 kr per aktie.
8) Motsvarande 1 782 teckningsoptioner.
9) Enligt fastställt pris i Erbjudandet om 64 kr.
10)Teckningskursen uppgick till  8,75 kr per aktie.