Viktiga styrkor och konkurrensfördelar

Strukturell kanalförskjutning online förväntas mer än fördubbla marknaden på några år
Pierces adresserbara marknad genomgår för närvarande ett strukturellt skifte från traditionella fysiska butiker till online-butiker och online-marknaden förväntas att växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) om 15 procent per år, vilket motsvarar en dubblering av marknadsstorleken mellan 2019 och 2024.

En europeisk online-återförsäljare för motorcykelentusiaster med en historia av att växa mer än den fragmenterade marknaden
Den adresserbara marknaden är mycket fragmenterad och domineras av små lokala fysiska butiker. Pierce är en ledande online-återförsäljare och har en historia av att växa snabbare än både den totala marknaden och online-marknaden.

Konkurrenskraftigt kunderbjudande med externa ”must-have”-varumärken och egna varumärken som genererar höga bruttomarginaler
Pierce har ett brett sortiment av egna varumärken och populära externa varumärken. Egna varumärken är speciellt betydelsefulla för Bolaget eftersom de driver lojalitet, skyddar mot priskonkurrens och tryggar en god marginalprofil. Försäljningen från egna varumärken uppgick till cirka 40 procent av nettoomsättningen från egna varumärken och externa varumärken under 2020.

Skalbar verksamhetsstruktur underbyggd av en modern teknikplattform
Pierce har investerat betydande resurser för att skapa en skalbar europeisk verksamhet. Bolaget har bland annat investerat i en skalbar och effektiv hanterings- och logistikverksamhet i Polen och en teknikplattform med en förstklassig IT-miljö.

Sofistikerad ”ROI”-driven marknadsföring och en växande lojal kundbas
Pierce har kunnat balansera sin snabba tillväxt med lönsamhet, bland annat genom en sofistikerad ROI-driven marknadsföring. Pierce arbetar aktivt med att optimera både betalda och kostnadsfria marknadsföringskanaler.

Stark finansiell track-record genom omsättningstillväxt, stabila bruttomarginaler och skalbarhet
Efter en period av betydande investeringar i en skalbar europeisk verksamhet har Pierce genererat en nettoomsättningstillväxt (CAGR) om 27 procent mellan 2018 och 2020, och en justerad rörelsemarginal (EBIT) om 6,4 procent 2020. Pierces justerade rörelseresultat (EBIT) växte från 26 Mkr 2018 till 97 Mkr 2020 som ett resultat av, bland annat, hög nettoomsättningstillväxt, en stor andel egna varumärken med attraktiva bruttomarginaler, en hög andel trafik och försäljning från kostnadsfria marknadsföringskanaler, effektivitetsförbättringar och skalfördelar.