Pierce Group tillämpar en tyst period på omkring 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under sådan period kommer Pierce Groups representanter inte att kommentera bolagets finansiella status, marknads- och framtidsutsikter eller kommunicera i dessa avseenden med finansiell media, analytiker, investerare eller övriga.

Tomas Ljunglöf
Tomas Ljunglöf
CFO
+46 73 378 01 54