På årsstämman den 23 februari 2021 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB, 556053-587, Jakobsbergsgatan 24, 111 44 Stockholm, Sverige (“EY”), som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Jonatan Hansson, auktoriserad revisor och medlem i FAR, är sedan 2020 huvudansvarig revisor för bolaget.