På årsstämman den 3 juni 2022 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB, 556053-5873 (“EY”), som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Jonatan Hansson, auktoriserad revisor och medlem i FAR, är sedan 2020 huvudansvarig revisor för bolaget.