Datum, tid och ort för årsstämman 2022 meddelas här på bolagets webbplats, senast i samband med offentliggörande av tredje kvartalsrapporten 2021. Här kommer även informeras om hur aktieägare går tillväga för att få ett ärende behandlat av årsstämman.

Årsstämman hålls på svenska. All stämmodokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska.