Fortsatt tillväxt under första kvartalet för Pierce

Första kvartalet 2020 bjöd på ett antal tuffa utmaningar för den svenska e- handlaren Pierce som driver nätbutikerna 24MX, XLmoto och Sledstore. Pierce AB ökade trots detta sin försäljning under första kvartalet med 16 procent. Intäkterna uppgick till 312 Mkr jämfört med 268 Mkr under första kvartalet 2019. Omsättningen under 2019 var 1,243 Mkr.

Pierce säljer kläder, utrustning och reservdelar till motorcyklister och snöskoterförare. Idag finns Pierce nätbutiker i 17 europeiska länder och över 80% av omsättningen kommer nu från länder utanför Sverige.

– Årets första månader var snöfattiga vilket påverkade den nordiska marknaden för kläder och utrustning för snöskotrar negativt. Därefter kom Coronakrisen som har drabbat Europas ekonomi hårt och ligger som ett hotfullt moln över alla marknader; inte minst motorcykelmarknaden. Många europeiska länder har infört strängare restriktioner än Sverige sett till hur människor får röra sig i samhället. Om man inte åker motorcykel till jobbet, eller kan tävla och träna på sin motorcykel, så förbrukar man inte heller utrustning och tillbehör i samma utsträckning som tidigare, berättar Henrik Zadig, VD Pierce.

Pierce har cirka 400 anställda på 6 kontor och lager i Sverige, Polen och Spanien. Flera åtgärder har vidtagits för att möta utmaningen att hålla verksamheten virussäker för de anställda och samtidigt öppen för affärer dygnet runt under dessa extraordinära tider. Under slutet av mars arbetade exempelvis nästan all kontorspersonal hemifrån.

-Det har varit ett enormt arbete att anpassa verksamheten efter en så snabb och kraftig förändring. Än så länge har våra åtgärder fungerat väl och vi fortsätter att leverera kundernas produkter snabbt över hela Europa. Det känns bra att vara en del av en så resursstark och engagerad organisation, berättar Henrik Zadig VD, Pierce.

Pierce haft hög tillväxt sedan företaget startades för 11 år sedan, men rådande marknadssituation gör att man räknar med att försäljningen kan bli lägre under resten av året och väljer därför att anpassa verksamheten för att minska risken och stärka företaget inför framtiden.

– Vi jobbar med flera scenarier, men det är rimligt att tro att efterfrågan sjunker något jämfört med planen och vi måste därför anpassa kostnadskostymen. Vi har försökt att i första hand hålla tillbaka icke-personalrelaterade utgifter och planerade rekryteringar och därmed skydda så många befintliga jobb som möjligt. Men oundvikligen tvingas vi att varsla cirka 15 roller av vår totala bas på cirka 400 anställda i företaget. Som näthandlare tror vi oss vara i en bättre position än många traditionella återförsäljare, så vår ambition är att fortsätta ta marknadsandelar under denna kris. Även om fokus ligger på ”här och nu” så kommer vi fortsätta investera kraftigt för att bli ett starkare företag på sikt, berättar Henrik Zadig, VD Pierce.