Pierce Distribution Center is located in Panattoni Park in Szczecin-Zalom, Poland. From this 37 000 SQM modern warehouse we serve customers all over Europe.

Fortsatt tillväxt i Q3 trots negativ inverkan från pandemin

E-handlaren Pierce, som driver nätbutikerna 24MX, XLMOTO och Sledstore, fortsatte sin tillväxt under det tredje kvartalet 2020. Nettoomsättningen ökade med 13 procent, motsvarande 17 procent i lokala valutor, jämfört med samma period 2019 och uppgick till 329 MSEK.

Årets tredje kvartal präglades av Covid-19-relaterade utmaningar främst i form av väsentligt lägre varutillgång på marknaden. Den starka försäljningen under andra kvartalet tillsammans med de utmaningar som finns med produktion och leveranser under pandemin, har lett till att varutillgången försämrats för produkter från både externa och egna varumärken.

-Varutillgången var väsentligt lägre än normalt i flera kategorier under tredje kvartalet. Detta avsåg speciellt externa varumärken och reservdelar, där lagret till vissa delar varit tomt. Trots detta fortsatte den positiva trenden med tillväxt också under det tredje kvartalet, dock i lägre takt jämfört med det första och andra kvartalet, säger Henrik Zadig, VD för Pierce AB.

För de första 9 månaderna 2020 växte omsättningen med 23 procent till 1 109 MSEK, en ökning med 210 MSEK.

– Efter att vi under de senaste åren framgångsrikt byggt en kundbas och en stark position på den europeiska marknaden genom kraftig försäljningstillväxt har vi sedan slutet av 2019 fokuserat på ökad lönsamhet tillsammans med en mer kontrollerad tillväxt samt ett förbättrat operativt kassaflöde. Vi har även reducerat våra omkostnader jämfört med samma period föregående år. Sammantaget var utvecklingen under årets tredje kvartal stark, säger Henrik Zadig, VD för Pierce AB.

Fokus på Black Friday under fjärde kvartalet

För Pierce är huvudfokus nu att förbereda för årets höjdpunkt för många e- handlare: kampanjsäsongen som startar på riktigt med Black Friday och sedan går över till julhandel och mellandagsrea.

– Organisationen jobbar intensivt och har fullt fokus på att förbättra tillgången på produkter från både externa och egna varumärken, så att vi kan stå rustade med ett starkt kunderbjudande i november. Fjärde kvartalet innebär också säsongsstart för vår online-butik Sledstore, som erbjuder tillbehör, utrustning och reservdelar till snöskoteråkare. Vi hoppas på rejält med snö i år, så det kan bli lite åka av på skoterlederna, säger Henrik Zadig, VD för Pierce AB.