Henrik Zadig, Chief Executive Officer, Pierce AB

Andra kvartalet bättre än väntat för Pierce

E-handlaren Pierce, som driver nätbutikerna 24MX, XLmoto och Sledstore, fortsatte sin starka tillväxt under det andra kvartalet 2020. Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 472 Mkr, en tillväxt på 39% jämfört med motsvarande period 2019 (340 Mkr).

Det är särskilt bolagets framgångar på de europeiska marknaderna som ligger bakom försäljningsökningen, där tillväxten var över 50%.

När första halvåret summeras blev rörelseintäkterna rekordhöga 780 Mkr, en ökning med 172 miljoner eller 28 procent mot första halvåret 2019. Under perioden har bolaget har också haft en stark lönsamhetsutveckling på EBITDA-nivå.

-Under slutet av första kvartalet när Corona krisen slog till låg vårt fokus på att förbereda oss för det värsta. Vi är beroendeav att våra varor kan röra sig fritt mellan olika europeiska marknader och när det talades om stängda gränser bestämde vi oss för att agera. Vi gick igenom alla våra kostnader och frös en del investeringar. Trots ett mycket utmanande första halvår med nya förutsättningar och jobb hemifrån har vi fortsatt växa i en rasande fart. Nu är det tydligt att motorcykelsäsongen är igång och fler personer vill uppleva den frihet som motorcykeln erbjuder. Vi tror oss se att personer som inte kan eller vill åka iväg på semester satsar på att njuta av sin motorcykel istället, säger Henrik Zadig, VD Pierce AB.

Pierce säljer kläder, utrustning och reservdelar till motorcyklister och snöskoterförare. Idag finns Pierce nätbutiker i 17 europeiska länder och över 80% av omsättningen kommer nu från länder utanför Sverige.

Pierce har cirka 400 anställda på 6 kontor och lager i Sverige, Polen och Spanien. Flera åtgärder har vidtagits för att möta utmaningen att hålla verksamheten säker för de anställda och samtidigt öppen för affärer dygnet runt under dessa extraordinära tider. Under andra kvartalet arbetade nästan 50% av de anställda, cirka 200 personer hemifrån.

-Det har varit en enorm insats av alla anställda att snabbt anpassa verksamheten till det nya läget. Jag är stolt över det fantastiska arbete som gjorts tvärs över hela organisationen. Jag vågar inte sia om hur Corona- krisen kommer utvecklas, men än så länge har våra åtgärder fungerat bra och vi är beredda att göra det som krävs, berättar Henrik Zadig, VD Pierce.

-Vi har under kvartalet även lanserat vår nya e-handelsplattform på alla marknader. Det var kulmen på ett långt och omfattande arbete för att upprätthålla prestanda och laddningstid i världsklass. Den nya plattformen gav genast en positiv inverkan på konverteringen. I nästa steg kommer vi satsa än mer på att förbättra användarupplevelsen, berättar Henrik Zadig, VD Pierce.