Ännu ett succéår för Pierce, ökade försäljningen med 300 Mkr under 2019

Den svenska e-handlaren Pierce, som driver nätbutikerna 24MX, XLmoto och Sledstore, avslutade 2019 med en försäljning på 344 miljoner kronor
under fjärde kvartalet efter en stark ’Black Week’ och julförsäljning. Det motsvarar en ökning med 32 procent jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen för helåret 2019 uppgick till 1,243 miljoner kronor jämfört med 943 miljoner kronor under 2018, en ökning med 32 procent.

-Jag är nöjd och stolt över vad vi har åstadkommit under 2019. Vi växer kraftigt på alla marknader och ökar försäljningen med hela 300 miljoner kronor mot föregående år. Dessutom fortsätter vi att växa med lönsamhet, något som vi gjort sedan starten 2009, berättar Henrik Zadig, VD Pierce AB.

Internationell expansion bakom succén
Pierce säljer kläder, utrustning och reservdelar till motorcyklister. Pierce lanserade sin första e-handelsbutik utanför Sverige redan 2011 när de gick in på den finska marknaden. Idag finns Pierce onlinebutiker i 17 europeiska länder och över 80% av omsättningen kommer nu från länder utanför Sverige.

Knappt skrapat på ytan på marknaden
Den europeiska marknaden för motorcykelutrustning är fragmenterad med många små traditionella motorcykelhandlare, men sammantaget uppskattas den till över 90 miljarder kronor. Idag sker den absolut största delen av försäljningen fortfarande i fysiska butiker, men det pågår en kraftig förflyttning av försäljning från fysiska butiker till e-handelsbutiker, drivet av tillgänglighet, bekvämlighet och lägre priser.

-Vi är fortfarande bara i början av resan med Pierce. Vårt kunderbjudande är starkare än någonsin och vi har flera spännande aktiviteter på gång för att erbjuda kunderna en ännu bättre shoppingupplevelse under 2020, berättar Henrik Zadig, VD Pierce AB.

Sammanfattning av 2019
Pierce har fortsatt växa snabbt med lönsamhet och är nu den största och snabbast växande mc-fokuserade e-handlaren i Europa. Försäljningen har tredubblats bara under de 3 senaste åren. Från drygt 400 miljoner kronor 2016 till ca 1.25 miljarder kronor 2019, en årlig genomsnittlig tillväxt på över 40%.

Andra väsentliga händelser under året:

  • Pierce har slutfört steg 2 i utbyggnaden av sitt lager- och logistikcenter i Polen som mer än dubblerade lagerytan till 27,000 m2 för att möta bolagets
  • försäljningstillväxt.
  • Sortimentet i samtliga Pierce butiker har utökats kraftigt för att erbjuda kunderna en ännu bättre shoppingupplevelse.
  • Pierce online community har stärkts ytterligare och vuxit till över 1.5 miljoner motorcykelentusiaster från hela Europa.
  • Pierce andra kontor i centrala Barcelona, som hanterar stora delar av bolagets kundtjänst på 15 språk, är nu fullt operationellt.